HFE HUMAN NM

From Bioinformatikpedia

>sp|Q30201|HFE_HUMAN Hereditary hemochromatosis protein OS=Homo sapiens GN=HFE PE=1 SV=1
MGPRARPALLLLMLLQTAVLQGRLLRSHSLHYLFMGASEQDLGLSLFEALGYVDDQLFVF
YDHESRRVEPRTPWVSSRISSQMWLQLSQSLKGWDHMFTVDFWTIMENHNHSKESHTLQV
ILGCEMQEDNSTEGYWKYGYDGQDHLEFCPDTLDWRAAEPRAWPTKLEWERHKIRARQNR
AYLERDCPAQLQQLLELGRGVLDQQVPPLVKVTHHVTSSVTTLRCRALNYYPQNITMKWL
KDKQPMDAKEFEPKDVLPNGDGTYQGWITLAVPPGEEQRYTCQVEHPGLDQPLIVIWEPS
PSGTLVIGVISGIAVFVVILFIGILFIILRKRQGSRGAMGHYVLAERE