Cys152arg

From Bioinformatikpedia

MTSCHIAEEHIQKVAIFGGTHGNELTGVFLVKHWLENGAEIQRTGLEVKPFITNPRAVKK CTRYIDCDLNRIFDLENLGKKMSEDLPYEVRRAQEINHLFGPKDSEDSYDIIFDLHNTTS NMGCTLILEDSRNNFLIQMFHYIKTSLAPLPC->RYVYLIEHPSLKYATTRSIAKYPVGI EVGPQPQGVLRADILDQMRKMIKHALDFIHHFNEGKEFPPCAIEVYKIIEKVDYPRDENG EIAAIIHPNLQDQDWKPLHPGDPMFLTLDGKTIPLGGDCTVYPVFVNEAAYYEKKEAFAK TTKLTLNAKSIRCCLH

http://decrypthon.igbmc.fr/sm2ph/cgi-bin/mutant?protein=P45381&mutation=p.Cys152Arg